• Fotografia

  PMS BARTNICKI podpisał umowy z firmami Agfa, Fujifilm, Kodak-Polska, Tetenal, Rudimex, Foto-Falter (Konica) o przejęciu odpowiedzialności za odpady opakowaniowe, a w szczególności odpady kaucjonowane ...

  Przeczytaj więcej »

 • Poligrafia

  Branża poligraficzna i jej najnowsze osiagnięcia techniczne stanowią dla nas wyzwanie, aby powstające odpady poddać odzyskowi, recyklingowi i utylizacji w sposób jak najbardziej efektywny, ekologiczny ...

  Przeczytaj więcej »

 • Farmacja i RTG

  Jako jedyna firma w kraju z branży odpadów fotochemicznych posiadamy laboratorium ukierunkowane na pomiar zawartości metali w odpadach ciekłych. Jakość naszych badań została potwierdzona ...

  Przeczytaj więcej »

 • Kosmetyczne

  Odbiór i utylizacja odpadów: Odpady poprodukcyjne odpady ciekłe, odpady stałe, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, Niszczenie towarów wycofanych ze sprzedaży, zwrotów ...

  Przeczytaj więcej »

 • Spożywcze

  Jeśli Państwa Firma jest importerem, lub producentem produktów w opakowaniach, PMS BARTNICKI w Państwa imieniu pozyska wymagane ustawą ilości odpadów opakowaniowych i przekaże je do odzysku ...

  Przeczytaj więcej »

 • Kaucje

  Jeżeli zakupiliście Państwo produkty w opakowaniach kaucjonowanych wymienionych firm i obecnie pragniecie zwrócić opakowania i otrzymać z powrotem kwotę kaucji, prosimy o dokonanie zgłoszenia odbioru ...

  Przeczytaj więcej »

 • Baterie

  Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii jest częścią programu Działaj czysto ! prowadzonego przez naszą firmę, a mającego na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami. Zbiórka zużytych baterii sprawi ...

  Przeczytaj więcej »

 • Elektronika

  Prowadzimy zbiórkę i przetwarzanie wszelkiego typu sprzętu elektrycznego i elektronicznego: komputery, monitory, telewizory, drukarki, pralki, małe AGD, przemysłowe urządzenia wielko...

  Przeczytaj więcej »

 • Czyszczenie terenu

  Oczyszczanie terenów z odpadów oraz rekultywacja. Oferujemy porządkowanie terenów z nagromadzonych odpadów. Odpady są w profesjonalny sposób pakowane, załadowywane i transportowane do miejsc ...

  Przeczytaj więcej »

 • Odpady stałe

  Specjalizujemy się w odbiorze odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Oferujemy: odbiór odpadów z terenu całego kraju, unieszkodliwianie odpadów, separację zawiesin ...

  Przeczytaj więcej »

 • Odpady uwodnione

  Dzięki nowoczesnej instalacji do odzysku wody odzyskujemy wodę technologiczną z odpadów uwodnionych, pochodzących z przemysłu: chemicznego, kosmetycznego, poligraficznego, z produkcji chemii gospodarczej ...

  Przeczytaj więcej »