Spożywcze

Odbiór i utylizacja odpadów

 • Odpady poprodukcyjne
 • Odpady ciekłe,
 • Odpady stałe,
 • Odpady niebezpieczne,
 • Odpady opakowaniowe,
 • Niszczenie towarów wycofanych ze sprzedaży, zwrotów, produktów niepełnowartościowych,
 • Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Tonery,
 • Świetlówki,
 • Oleje przepracowane,
 • Protokolarne niszczenie produktów wycofanych z rynku, w tym alkoholi i papierosów (współpraca z Urzędami celnymi).

Sprawozdawczość i ewidencja

 • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • Opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • Prowadzenie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska
 • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa
 • Pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów,
 • Użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (20, 60, 200, 1000 litrów).

Nasza specjalizacja to odbiór, utylizacja i recykling odpadów przemysłowych. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 firm na terenie całego kraju.

Współpraca z PMS BARTNICKI zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie gospodarowania odpadami /zbiórka, utylizacja, odzysk, recykling/.

Recykling opakowań

Jeśli Państwa Firma jest importerem, lub producentem produktów w opakowaniach, PMS BARTNICKI w Państwa imieniu pozyska wymagane ustawą ilości odpadów opakowaniowych i przekaże je do odzysku i recyklingu. Pozwoli to Państwu uniknąć wysokiej opłaty produktowej i zmniejszy koszty recyklingu. Współpracujemy od 6 lat z organizacją odzysku „Recykling.pl Organizacją Odzysku” S.A. (www.recyklingpl.eu)

Galeria foto