Kaucje

Jeżeli zakupiliście Państwo produkty w opakowaniach kaucjonowanych wymienionych firm i obecnie pragniecie zwrócić opakowania i otrzymać z powrotem kwotę kaucji, prosimy o kontakt:

Dokonanie zgłoszenia odbioru:  tel. 22 78 78 530

Rozliczenia kaucji:  tel. 22 78 78 328

kaucje@pms-bartnicki.com.pl

 

Wymagane dokumenty

Aby odbiór opakowań nastąpił sprawnie, a kwoty kaucji jak najszybciej wpłynęły na Państwa konto, bardzo prosimy o przygotowanie następujących informacji oraz dokumentów i przekazanie ich naszym kierowcom, odbierającym opakowania:

Dokumenty wymagane przy odbiorze opakowań:

Obsługa kaucji

IMPORTEROM I PRODUCENTOM oferujemy opracowywanie i obsługę systemów kaucjonowania opakowań po substancjach niebezpiecznych.

Zapewniamy całkowitą obsługę systemu:

  • pełną logistykę na terenie całego kraju,
  • wymaganą przepisami dokumentację
  • terminowość działań,
  • okresowe zestawienia odbiorów odpadów,
  • utylizację odebranych odpadów.

Oferujemy wprowadzenie systemu kaucji na dogodnych dla Państwa warunkach i w sposób, który nie zakłóci rytmu pracy w Państwa Firmie.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. określa obowiązki przedsiębiorców (importerów i producentów) w zakresie wprowadzania kaucji za opakowania po substancjach toksycznych, bardzo toksycznych, mutagennych i rakotwórczych. Wg ustawy każdy importer lub producent wprowadzający na rynek substancje toksyczne, bardzo toksyczne, mutagenne i rakotwórcze, jest zobowiązany wprowadzić kaucje za opakowania po tych substancjach. Kaucja musi wynosić od 10 do 30 % wartości substancji w danym opakowaniu. Każdy sprzedawca takich substancji jest zobowiązany do pobierania kucji od użytkownika substancji.

Importerzy i producenci są odpowiedzialni za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu kaucji oraz są zobowiązani do odebrania na własny koszt opakowań kaucjonowanych i poddania ich utylizacji.

Jako firma specjalistyczna, od 22 lat działająca w branży odpadów, pragniemy zaoferować nasze usługi w zakresie opracowywania i wprowadzania systemów kaucji za opakowania, co ułatwi Państwu dostosowanie się do ustaw wprowadzonych w 2001 r. i znacznie obniży koszty w Państwa Firmie, związane z przepisami prawa ochrony środowiska.

Od początku funkcjonowania nowych przepisów prawa ochrony środowiska, specjalizujemy się we wprowadzaniu systemów kaucji za opakowania i posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie.

Wdrożyliśmy i obsługujemy system kaucji dla takich firm jak: KODAK, AGFA, FUJIFILM, TETENAL, CHIMIMECA i innych.