Poligrafia

Obecnie współpracujemy z ponad 1000 firm na terenie całego kraju, w tym z ponad 100 zakładami poligraficznymi. Branża poligraficzna i jej najnowsze osiagnięcia techniczne stanowią dla nas wyzwanie, aby powstające odpady poddać odzyskowi, recyklingowi i utylizacji w sposób jak najbardziej efektywny, ekologiczny a zarazem ekonomiczny.

Odbiór i utylizacja odpadów

 • Farby drukarskie,
 • Lakiery,
 • Kleje,
 • Odpady ciekłe,
 • Wywoływacze do płyt offsetowych,
 • Odpady stałe,
 • Odpady srebronośne tj. utrwalacze i błony z naświetlarni,
 • Odpady niebezpieczne,
 • Czyściwa,
 • Sorbenty,
 • Płyty offsetowe,
 • Oleje przepracowane,
 • Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu,
 • Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Tonery,
 • Świetlówki,
 • Na podstawie umów z importerami odbieramy opakowania kaucjonowane i zwracamy kwoty kaucyjne za opakowania firm.

Sprawozdawczosc i ewidencja

 • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów,
 • Opracowywanie planów gospodarki odpadami,
 • Prowadzenie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska,
 • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa,
 • Pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów,
 • Użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (20, 60, 200, 1000 litrów).

Nasza specjalizacja to odbiór i utylizacja odpadów.

Współpraca z PMS BARTNICKI zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie gospodarowania odpadami /zbiórka, utylizacja, odzysk, recykling odpadów/.

Galeria foto