Odpady uwodnione

Dzięki nowoczesnej instalacji do odzysku wody odzyskujemy wodę technologiczną z odpadów uwodnionych, pochodzących z przemysłu: chemicznego, kosmetycznego, poligraficznego, z produkcji chemii gospodarczej, z produkcji farb, z produkcji artykułów spożywczych nie zawierających białka zwierzęcego oraz innych.

Oferujemy bardzo korzystne ceny odbioru i utylizacji odpadów uwodnionych

PMS BARTNICKI specjalizuje się w odbiorze odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 zakładów. Oferujemy odbiór odpadów na terenie całego kraju.

Oferujemy

  • unieszkodliwianie odpadów,
  • utylizacja odpadów,
  • separacja zawiesin,
  • odzysk odpadów,
  • niszczenie partii towarów wycofanych ze sprzedaży np. kosmetyki, alkohole, towary ze składów celnych, nośniki pamięci.

Sprawozdawczość i ewidencja

  • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
  • Opracowywanie planów gospodarki odpadami
  • Prowadzenie opłat emisyjnych
  • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa

Galeria foto