Fotografia

Lider na rynku

PMS BARTNICKI jest liderem na polskim rynku  utylizacji i recyklingu odpadów fotochemicznych. W roku 2002 PMS BARTNICKI podpisał umowy z firmami Agfa, Fujifilm, Kodak-Polska, Tetenal, Rudimex, Foto-Falter (Konica) o przejęciu odpowiedzialności za odpady opakowaniowe, a w szczególności odpady kaucjonowane, wprowadzane na obszar Polski. Na mocy porozumień z importerami PMS BARTNICKI odbiera opakowania kaucjonowane i zwraca kwoty kaucyjne. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 zakładów na terenie całego kraju w tym z ponad 100 placówkami służby zdrowia. Zapewniamy pełną obsługę odpadową fotolaboratoriów.

Odbieramy i utylizujemy odpady

 • Zużyta fotochemia (mieszanina wywoływacz, utrwalacz, wybielacz),
 • Odpady opakowaniowe,
 • Zdjęcia,
 • Kasetki,
 • Baterie,
 • Aparaty fotograficzne jednorazowe,
 • Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Tonery,
 • Świetlówki,
 • Na podstawie umów z importerami odbieramy opakowania kaucjonowane i zwracamy kwoty kaucyjne za opakowania firm: Agfa, Fujifilm, Tetenal i inne,
 • Użyczamy specjalistyczne pojemniki do magazynowania odpadów ciekłych (o pojemności 20, 60, 200, 1000 litrów).
 • oferujemy również:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów,
 • Opracowywanie planów gospodarki odpadami,
 • Prowadzenie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska,
 • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa,
 • Pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów.

Wygoda i bezpieczeństwo

Współpraca z PMS BARTNICKI zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie gospodarowania odpadami /zbiórka, utylizacja, odzysk, recykling/.

Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii

Wprowadzamy idee ekologiczne do fotolaboratoriów poprzez organizowanie Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Baterii, którą prowadzimy już od 9 lat. Do sklepów, punktów usługowych, szkół itp. wstawiamy nasze pojemniki do zbiórki baterii. Pojemniki oraz odbiór baterii są bezpłatne.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach z 2009 r., każda placówka handlowa, w której sprzedawane są baterie lub akumulatory ma obowiązek zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

 

Galeria foto