Baterie

Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii jest częścią programu Działaj czysto ! prowadzonego przez naszą firmę, a mającego na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami. Zbiórka zużytych baterii sprawi, iż nie trafią one na wysypisko śmieci, a zostaną poddane w naszej firmie procesowi odzysku (składnikami baterii są m.in. nikiel, kadm i rtęć, substancje bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska), lub zostaną przekazane do innych firm specjalistycznych w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi.

Zbiórka baterii prowadzona jest na terenie całego kraju w sklepach, w punktach usługowych - w tym fotolaboratoriach, szkołach, przedszkolach, uczelniach, gminach. Baterie odbieramy także od firm zbierających i segregujących odpady komunalne oraz elektroniczne. Do zainteresowanych dostarczamy estetyczne pojemniki na zbieranie baterii i plakaty.

Recykling baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz 666) określa, iż wszyscy producenci i importerzy wprowadzający na rynek baterie i akumulatory są zobowiązani do zebrania i poddania recyklingowi pewnej części wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów. W przypadku nie dokonania tego obowiązku przedsiębiorcy uiszczają wysoką opłatę produktową. Wymagane ustawowo poziomy odzysku recyklingu będą się z roku na rok zwiększać. Dlatego już dzisiaj warto zlecić wykonanie tych obowiązków rzetelnej firmie specjalistycznej.

Wymagany poziom zbiórki i recyklingu na kolejne lata:

 • 2010 r. – 18%,
 • 2011 r. – 22%,
 • 2012 r. – 25%,
 • 2013 r. – 30%,
 • 2014 r. – 35%,
 • 2015 r. – 40%.

Na podstawie Art. 28 ustęp 1 ustawy: "Wprowadzający baterie lub akumulatory może realizować obowiązki (…) za pośrednictwem innych podmiotów”. Wykonanie obowiązku możecie Państwo zlecić firmie PMS BARTNICKI lub organizacji odzysku „RECYKLING.PL Organizacji Odzysku” S.A., której PMS BARTNICKI jest akcjonariuszem i podwykonawcą. Przekazanie obowiązku zbiórki i recyklingu pozwoli Państwu uniknąć wysokiej opłaty produktowej i znacznie obniży koszty, związane z recyklingiem.

Obowiązek recyklingu baterii i akumulatorów wykonywaliśmy już dla:

 • KODAK
 • AGFA
 • FUJIFILM
 • Media Markt
 • Praktiker
 • REAL
 • Makro Cash and Carry
 • Sunlight

Po podpisaniu umowy recyklingowej pomiędzy Państwa firmą a PMS BARTNICKI lub RECYKLING.PL Organizacją Odzysku, w Państwa imieniu będziemy prowadzić zbiórkę baterii i akumulatorów, zajmiemy się ich transportem, segregacją, odzyskiem i recyklingiem.

Prowadząc zbiórkę baterii i akumulatorów bezpośrednio w szkołach,w sklepach i punktach usługowych na terenie całego kraju, możemy zapewnić korzystne ceny i rzetelność współpracy na długie lata.

Zapewniamy wszelką, wymaganą przepisami dokumentację. Przygotowujemy roczne sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego.

Galeria foto