Farmacja i RTG

Jako jedyna firma w kraju z branży odpadów fotochemicznych posiadamy laboratorium ukierunkowane na pomiar zawartości związków srebra w odpadach ciekłych - fotochemicznych, srebrnonośnych.

Jakość naszych badań została potwierdzona przez badania porównawcze wykonane przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie. Badania paskami porównawczymi mogą zaniżać wynik nawet o 50 % ! Dzięki badaniom w laboratorium PMS BARTNICKI uzyskacie Państwo rzetelną informację o składzie wytwarzanych odpadów rtg.

PMS BARTNICKI jest liderem na polskim rynku w unieszkodliwianiu i odzysku odpadów fotochemicznych, powstających m.in. w laboratoriach RTG.

W roku 2002 PMS BARTNICKI podpisał umowy z firmami: Agfa, Fujifilm, Kodak-Polska, Tetenal, Rudimex, Foto-Falter (Konica) o przejęciu odpowiedzialności za odpady opakowaniowe, a w szczególności odpady kaucjonowane, wprowadzane na obszar Polski. Na mocy porozumień z importerami PMS BARTNICKI odbiera opakowania kaucjonowane i zwraca kwoty kaucyjne. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 zakładów na terenie całego kraju w tym z ponad 100 placówkami służby zdrowia.

Odpady z pracowni RTG

 • Odbiór zużytej fotochemii,
 • Odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych:

 • Błony płaskie,
 • Radiogramy,
 • Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • Opakowania z metalu,
 • Opakowania ze szkła,
 • Opakowania z tektury,
 • Odbiór opakowań kaucjonowanych i zwrot kaucji,
 • Użyczamy specjalistyczne pojemniki do magazynowania odpadów ciekłych (o pojemności 20, 60, 200, 1000 litrów).

Inne odpady

 • Biopreparaty,
 • Trucizny,
 • Chemikalia,
 • Leki,
 • Termometry i inne.
 • Oferujemy protokolarne niszczenie produktów wycofanych z rynku, w tym alkoholi i papierosów. Współpracujemy z Urzędami celnymi.

Sprawozdawczość i ewidencja

 • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów,
 • Opracowywanie planów gospodarki odpadami,
 • Prowadzenie opłat emisyjnych,
 • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa,
 • Pomoc przy oznakowywaniu miejsca gromadzenia odpadów,

Współpraca z PMS BARTNICKI zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie gospodarowania odpadami.

Galeria foto