Odpady stałe

Specjalizujemy się w odbiorze odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Oferujemy: odbiór odpadów z terenu całego kraju, unieszkodliwianie odpadów, separację zawiesin, odzysk/recykling odpadów, protokolarne niszczenie produktów wycofanych ze sprzedaży np.: wycofane z rynku kosmetyki, leki, alkohole, nośniki pamięci i inne.

Odbiór i utylizacja odpadów

 • Odpady z branży chemicznej,
 • Odpady z branży poligraficznej,
 • Odpady z branży kosmetycznej,
 • Odpady z branży spożywczej,
 • Odpady z branży farmaceutycznej i innych,
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny /RTG i AGD/ - komputery, monitory, telewizory, drukarki, pralki, małe AGD,
 • Odpady z tworzyw sztucznych,
 • Odpady z metalu,
 • Odpady ze szkła,
 • Zużyte baterie, akumulatory /Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii/
 • Świetlówki,
 • Tonery,
 • Czyściwa,
 • Sorbenty,
 • Odzież robocza,
 • Partie towarów wycofanych ze sprzedaży,
 • Inne odpady przemysłowe powstające w trakcie produkcji i świadczenia usług;

Oferujemy terminowość odbiorów odpadów, solidność i elastyczność współpracy..

Sprawozdawczość i ewidencja

 • Prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • Opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • Prowadzenie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska
 • Przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa
 • Pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów,

Galeria foto