O firmie

Nasza specjalizacja

Nasza specjalizacja to zbiórka, transport, utylizacja i recykling odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych. Odbieramy odpady z branży: poligraficznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, fotograficznej, chemicznej i inne.

Zakład przetwarzania

Jesteśmy zakładem przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nasz numer w rejestrze GIOŚ: E0000374ZPR. Firma została założona w 1989 roku, jej kapitał jest w 100 % polski. 
Działamy na terenie całego kraju na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WŚR-V-6620/64/2003 (z późn. zmianami). Jesteśmy członkiem założycielem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Długoletnie doświadczenie

Długoletnie doświadczenie w utylizacji, odzysku i recyklingu odpadów oraz własne technologie w tej dziedzinie zaowocowały ścisłą współpracą z ponad 1000 zakładów na terenie całego kraju, w tym z ponad 100 placówkami służby zdrowia.

Nowoczesne maszyny

Posiadamy nowoczesny park maszynowy do recyklingu, unieszkodliwiania i utylizacji odpadów. Jedna z naszych instalacji została zakupiona przy współudziale Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i jest to nowoczesne urządzenie do odzysku wody technologicznej z odpadów uwodnionych.

Laboratorium

Dysponujemy laboratorium analitycznym ukierunkowanym na pomiar związków srebra w odpadach srebrnonośnych i określanie jakości ciekłych odpadów przemysłowych.

Transport

Oferujemy transport odpadów na terenie całego kraju. Zapewniamy również profesjonalny transport odpadów niebezpiecznych (ADR).

Współpraca

Współpraca z nami zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami /zbiórka, utylizacja, odzysk, recykling odpadów/.