Skup tworzyw

Skup

Skupujemy odpady tworzyw HDPE, PE, PP. Odbieramy odpady tworzyw z całego kraju własnym transportem.

Skupujemy:

 • pojemniki,
 • beczki,
 • kanistry,
 • wiadra,
 • skrzynki,
 • paletopojemniki,
 • zlepy jednorodne.

Oznakowanie tworzyw

Skupujemy tworzywa oznakowane następującymi znakami:

 • Tworzywo PET
 • Tworzywo HDPE
 • Tworzywo V
 • Tworzywo LDPE
 • Tworzywo PP
 • Tworzywo PS
 • Tworzywo OTHER

1) Politereftalan etylenu (Polyethylena Terephthalate)

2) Polietylan duej gestosci (High Density Polyethylene)

3) Polichlorek winylu (Polyvinyl chloride)

4) Polietylen malej gestosci (Low Density Polyethylene)

5) Polipropylen (Polypropylene)

6) Polistyren (Polystyrene)

7) Inne, w tym wielowarstwowe (Other)

W 1988 r. pierwsze znaki identyfikujące polimer zastosowany do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych wprowadziło na zasadach dobrowolności Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych. System identyfikacji (Resin Identyfication Code - RIC) przyjął się powszechnie w Europie i został zaaprobowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych jako dobrowolny sposób identyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Znak identyfikacyjny składa się z cyfry kodowej określonego polimeru wpisanej w trójkąt utworzony ze strzałek oraz symbolu literowego tego polimeru umieszczonego pod trójkątem.

Galeria foto